:: صفحه‌ی اول     :: درباره‌ی ما     :: تماس با ما
چهارشنبه، ۵ آبان ۱۴۰۰
:: English Section
P اخبار
برگزاری دوره آموزشی ویژه اساتید جوان دانشگاه ها

به گزارش روابط عمومی مرکز معماری حوزه هنری قطب علمی معماری اسلامی و بنیاد معماری انقلاب اسلامی در نظر دارند دومین نشست وکارگاه دانش افزائی برای اساتید، علاقمندان به تدریس مقاطع دانشگاهی ، مدیران و کارشناسان ، با ارائه گواهی و بسته های آموزشی رابا موضوع «درس انسان، طبیعت، معماری» بمدت 2 روز (17و18 شهریورماه1394) برگزار نمایند.
کارگاه اول : ارائه مبانی و درس گفتارها :
زمان : سه شنبه 17/6/1394 ( از ساعت 8 صبح الی -/18 بعدازظهر )
مکان : دانشگاه علم و صنعت ایران دانشکده معماری و شهرسازی

موضوعات صبح : ارتباط انسان با طبیعت در معماری
ارتباط انسان با طبیعت از منظر حکمت اسلامی
تبیین نظریه چهارباغ ایرانی، مناسب چهارساحت وجودی انسان
معناگرایی در هنر و معماری آفرینش
ارزیابی بحران و ابعاد گوناگون ارتباط انسان با طبیعت و معماری
تعاریف پایه از «انسان، طبیعت و ارتباط آنها» از طریق معماری .تحلیل تعاریف یک جانبه و ناقص و تعریف کامل
تحلیل تطبیقی چهار الگو واره ارتباط انسان با طبیعت در معماری بر اساس مظاهر معماری و باغسازی و مبانی فکری هریک از آنها
بررسی سیر تحولات الگوواره ها در طول تاریخ با تا کید بر الگو های رایج معاصر

موضوعات بعد ازظهر :الگو برداری از طبیعت در معماری
بیان نگرش سیستمی و تعریف معماری بر اساس آن و تحلیل نمونه های یک جانبه و ناقص و تعریف کامل
بررسی ابعاد الگو برداری از طبیعت در معماری 1- شکل و هندسه 2- سازگاری اقلیمی و زمینه ای 3- ساختار و سازه 4- نظام کارکردی
تمرین الگو شناسی موضوعی و طراحی ارگانیک
بررسی اصول قابل الگو برداری از طبیعت و فرا طبیعت در معماری ( تحلیل و تکمیل الگو های کریستوفر الکساندر )
تمرین الگو شناسی و طراحی ارگانیک
مدرسین :
مهندس عبدالحمید نقره کار (دانشیار و مدیر قطب علمی معماری اسلامی )
ریاست کارگروه هنر و معماری در کرسیهای نظریه پردازی، نقد و نوآوری و کار گروه معماری و شهرسازی درتحول و ارتقاء علوم انسانی
دکتر مهدی حمزه نژاد ( استادیار و معاون اجرایی قطب علمی معماری اسلامی )
عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران
دکتر سمانه تقدیر
بورسیه و مدرس دانشگاه علم و صنعت ایران

کارگا ه دوّم : جلسات بحث و گفتگو :
زمان : چهار شنبه 18/6/1394 ( از ساعت 8 صبح الی -/18 بعدازظهر )
مکان : دانشگاه علم و صنعت ایران دانشکده معماری و شهرسازی
موضوعات صبح : مروری بر تجارب اساتید
بررسی تجارب اساتید در آموزش درس
روش های تدریس و محتوای درس
سهم بعد نظری و عملی درس
اعضای نشست :
مهندس مجتبی بدیعی
دکتر حیدر جهانبخش
دکتر امیر محمدخانی
موضوعات بعد ازظهر :
بررسی تجارب اساتید جوان و میزگرد جمعی با حضور اساتید پیشکسوت
آماده کردن و ارایه نو آوری های آموزشی توسط اساتید تا سقف زمانی یک ربع آزاد است . از اساتید و مدعوین محترم تقاضا می شود برای ارایه بحث ها در این مقیاس زمانی لطفا با دبیر علمی همایش ( دکتر مهدی حمزه نژاد ) هماهنگ فرمایید

نحوة ثبت نام :
از طریق آدرس الکترونیکی hceia@iust.ac.ir
تلفن تماس : 09376895724
هزینه دو روز کارگاه مبلغ دویست هزار تومان به حساب (15/46804060 ) ( بانک ملت شعبه علم و صنعت )
(شماره حساب قطب علمی معماری اسلامی ) یا به کارت (6104337980681835) به نام (قطب علمی معماری اسلامی)
تعداد پذیرش محدود و مبتنی بر تقدم نام نویسی است
مهلت ثبت نام – تا تاریخ 4/6/1394

P تبلیغات
دانشگاه آزاد اسلامی واحد امارات در رشته کارشناسی ارشد شهرسازی دانشجو می پذیرد
 مسترکلاس تخصصی ژورنالیسم در حوزه شهر و معماری