:: صفحه‌ی اول     :: درباره‌ی ما     :: تماس با ما
دوشنبه، ۱۳ مرداد ۱۳۹۹
:: English Section
P اخبار
گروه معماری دانشگاه آزاد اسلامی قزوین در مسیری با رویکرد تازه

اخیرا دکتر ایمان رئیسی که سابقۀ عضویت چندین ساله در هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی قزوین را دارد، مسؤلیت گروه معماری این دانشگاه را بر عهده گرفته است. رئیسی قصد دارد تا با تأکید بر گرایشات تخصصی مدرسان و تقویت گروه های علمی دانشجویان، گروه معماری این دانشگاه را در مسیر توسعۀ کیفی قرار دهد. وی همچنین برگزاری ورکشاپ های آموزشی با حضور متخصصان را در دستور کار خود قرار داده است؛ امری که پیش از این نیز، رئیسی در نهادهایی که فعالیت می کرده، دنبال نموده است.

P تبلیغات
دانشگاه آزاد اسلامی واحد امارات در رشته کارشناسی ارشد شهرسازی دانشجو می پذیرد
 مسترکلاس تخصصی ژورنالیسم در حوزه شهر و معماری