:: صفحه‌ی اول     :: درباره‌ی ما     :: تماس با ما
جمعه، ۱۲ آذر ۱۴۰۰
:: English Section
P اخبار
خانه هنر هريس، بهانه اى براى مشاركت

در حالى اخبار رونمايى از معمارى خانه هنر هريس اينروزها توسط خبرگزارى ها منتشر ميشود كه عملا آنچه به آن پرداخته نشده رويكردهاى معمارانه در طراحى اين خانه هنر بوده، اغلب خبرگزارى هاى معتبر به نشر تصاوير هنرپيشه هاى حاضر در مراسم اكتفا كرده اند.
به نظر ميرسد هرچند تعدادى طرح در فراخوانى غير عمومى در اين راستا ارائه شده بود، روند انتخاب طرح برنده از استانداردهاى يك رقابت قانونى خارج بوده و طرح با توجه به سليقه معتمدين بانيان آن انتخاب شده است. چه بسا بهره گيرى از معماران محلى با توجه به سابقه دانشكده معمارى در شهر هريس ميتوانست رويكردى منطقى تر باشد.
شايد مناسب تر بود اولويت هاى يك منطقه زلزله زده در انتخاب نوع كمك هنرمندان به آسيب ديدگان زلزله سال گذشته در نظر گرفته ميشد.
جالب توجه اينكه رويكرد هنرمندان بانى شبيه موضوع خانه موسيقى بم بعد از زلزله اين شهر دارد كه نوعانتوانست اولويت آسيب ديدگان تلقى شود.
ظاهرا طرح فرامرز پارسى قرار است با بهره گيرى از كمك هاى مردمى در هريس ساخته شود؛ شهرت عمده اين معمار در مديريت كارگاه هاى مرمتى ابنيه تاريخى است. تعابير وى در تحليل معمارى ايرانى اخيرا و بعد از سخنرانى وى در تبريز مورد انتقاد بعضى از ديگر معماران در گروه هاى فيس بوكى قرار گرفت. در نگاه اول به نظر ميرسد طرح فرامرز پارسى مويد نگاه و تعبير او از معمارى ايرانى است.

20131214-100517.jpg


پينوشت: تصاوير مراسم رونمايى طرح ختنه هنر هريس در خبرگزارى مهر
http://www.mehrnews.com/detail/Photo/2193145

P تبلیغات
دانشگاه آزاد اسلامی واحد امارات در رشته کارشناسی ارشد شهرسازی دانشجو می پذیرد
 مسترکلاس تخصصی ژورنالیسم در حوزه شهر و معماری