:: صفحه‌ی اول     :: درباره‌ی ما     :: تماس با ما
دوشنبه، ۲۸ مرداد ۱۳۹۸
:: English Section
P اخبار
متولي و مسئول پيگيري امور مربوط به ساماندهي و ساخت و ساز، احيا، تعمير و تجهيز مساجد، چه سازمانی است؟

هيات وزيران در جلسه مورخ بيستم ارديبهشت ماه سال 1388بنا به پيشنهاد سازمان اوقاف و امور خيريه و به استناد اصل سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران آئين نامه ای را تصويب نمودند که بر اساس آن سازمان اوقاف و امور خيريه به عنوان متولي و مسئول پيگيري امور مربوط به ساماندهي و ساخت و ساز، احيا، تعمير و تجهيز مساجد مي شود. اين مصوبه در روزنامه رسمي کشور به چاپ رسيده است. بر اساس اين مصوبه، در راستاي تحقق روند اجرايي ماده (107) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، - مصوب سال 1383- سازمان اوقاف و امور خيريه به عنوان متولي و مسئول پيگيري امور مربوط به ساماندهي ساخت و ساز، احيا، تعمير و تجهيز مساجد از طريق مشارکت هاي مردمي و شوراهاي اسلامي شهري و روستايي تعيين مي شود. اين مصوبه به تاييد رياست جمهوري اسلامي ايران، دکتر «محمود احمدي نژاد» رسيده است

P تبلیغات
دانشگاه آزاد اسلامی واحد امارات در رشته کارشناسی ارشد شهرسازی دانشجو می پذیرد
 مسترکلاس تخصصی ژورنالیسم در حوزه شهر و معماری