:: صفحه‌ی اول     :: درباره‌ی ما     :: تماس با ما
جمعه، ۱۲ آذر ۱۴۰۰
:: English Section
P اخبار
لزوم توجه به حس مکان در طراحی بناها

ادبيات و عرفان شرق به ويژه در فلسفه ايراني به حس مكان توجه داشته و اين موضوع بايد در طراحي معماري بناها در نظر گرفته شود.

سيدعليرضا قهاري رئيس انجمن مفاخر معماري ايران به خبرنگار باشگاه خبرنگاران گفت:حس مكان يا روح مكان ارتباط انسان با مكان و يا تعلق خاطر انسان نسبت به محيطي كه در آن زندگي مي كند است.

وي افزود:اين حس مثبت و يا منفي بوده در حقيقت نوعي ادراك روحي و رواني فرد از محيط طبيعي خود بوده كه ساخته ذهنش است.

قهاري تصريح كرد:انسان باحسي كه نسبت به محيط پيرامون خود دارد به آن مكان شخصيت و هويت مي دهد و معماري بناها هويتشان را از حس انسان ها مي گيرند.

رئيس انجمن مفاخر معماري ايران گفت:حس مكان پديده اي روان كالبدي بوده كه پردازشها، خاطرات، تجارب و روحيات فردي به طور كامل بر آن گذاشته است اين موضوع از شخصي به شخص ديگر تفاوت دارد.

وي افزود:حس مكان بر روي طراحي شهري، معماري و طراحي منظر تاثيرگذار است و همواره بايد به اين موضوع توجه شود.

قهاري تصريح كرد:توجه به حس مكان چند سالي است كه كشورهاي جهان در معماري بناهايشان استفاده مي كنند و در ايران نيز به اين موضوع اخيرا پرداخته شده است.

رئيس انجمن مفاخر معماري ايران گفت:ادبيات و عرفان شرق به ويژه در فلسفه ايراني به عنوان حس مكان جايگاه ويژه اي دارد.

وي افزود:امروزه ايجاد فضاي مجازي و شبكه هاي اطلاع رساني، مكان كالبدي چشم اندازهاي جديدي را پيش روي افراد مي گشايد و به نظر مي رسد در آينده نه چندان دور بتواند جاي مكان و تعريف سنتي آن را بگيرد.

قهاري تصريح كرد:ساماندهي مكان هاي عمومي و تقويت حس مكان مي تواند تعامل افراد مختلف جامعه با يكديگر را به همراه داشته باشد و در نتيجه از تضادها و برخوردهاي غير اصولي جلوگيري كند.

P تبلیغات
دانشگاه آزاد اسلامی واحد امارات در رشته کارشناسی ارشد شهرسازی دانشجو می پذیرد
 مسترکلاس تخصصی ژورنالیسم در حوزه شهر و معماری