:: صفحه‌ی اول     :: درباره‌ی ما     :: تماس با ما
يكشنبه، ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۸
:: English Section
P اخبار
"شمایل جامعه مطلوب با برنامه ریزان معمار محقق می شود"

دكتر جهانشاه پاكزاد: تا زماني كه رويكرد معماری ايراني اسلامي توسط غير برنامه‌ريزان به جامعه ارائه شود برنامه‌ريزان نمي‌توانند در جهت جامعه مطلوب گام بردارند چراكه رويكرد مقابل آن‌ها غربی يا غير استاندارد است.

به گزارش روابط عمومي جشنواره هنري ايران 1404 به نقل از ستاد خبري جشنواره معماري ايران 1404 دكتر جهانشاه پاكزاد استاد معماري دانشگاه شهيد بهشتي در راستاي برگزاري جشنواره معماري ايران 1404 گفت: براي رسيدن به اهداف سند چشم‌انداز بیست ساله،كه يكي از اهداف آن رشد معماري ايراني اسلامي است بايد برنامه‌ريزي دقيق و صحيح داشت كه البته اين برنامه‌ريزي كه براي اصلاح معماري شهرهايمان تهيه مي‌شود توسط برنامه‌ريزان كارآمد صورت گيرد.
وي در ادامه بزرگترين مشكل سد راه براي رسيدن به اهداف جشنواره معماري ايران 1404 را مربوط به نحوه نگرش برنامه‌ريزان دانست گفت: برنامه‌ريزي داراي دو وجه رويه‌اي و ماهوی مي‌باشد.بخش رويه‌اي از فرآيند برنامه‌ريزي و چگونگي همكاري نيروها و تخصص‌هاي مختلف در تهيه برنامه شروع شده و تا نحوه اجرا، حفظ و نگهداري دستاوردهاي برنامه ادامه مي‌يابد و بخش ماهوی يا بخش محتوايي مربوط مي‌شود به نحوه نگرش برنامه‌ريزان، بديهي است تا زماني كه رويكرد ايراني اسلامي توسط غير برنامه‌ريزان به طور كامل تعريف و تبيين شده باشد، برنامه‌ريز كه وظيفه‌اش ارائه سلسله مراتبي از گام‌هايي است كه مي‌تواند جامعه را به سوي آن مطلوب، حركت دهد، نمي‌تواند با رويكردهايي كه تا به حال شناخته است که اكثر آن‌ها غربي است، رهنمودي درست ارائه دهد.
پاكزاد رسيدن به شهري آراسته براي شهروندان ايراني را مستلزم همتي جمعي براي تهيه چشم‌اندازي در امتداد چشم‌اندازبیست ساله دانست و گفت: براي رسيدن به اهداف سند چشم‌انداز كه در افق 1404 محقق مي‌شود بايد همتي جمعي را طلب كرد تا با استفاده از عقل جمعي و به خصوص همكاري بين حوزه و دانشگاه چشم‌اندازي ملموس و مورد توافق جمع تهيه شود تا كاربرد آن در جامعه به آزمايش گذارده شود در صورت موفقيت و اجماع اين ايده‌ها و راه‌حل‌ها با شئونات اسلامي، بايد آن‌ها تثبيت و به عموم ارائه گردد. اين راهي است طولاني كه بايد با صبر انقلابي در جهت آن حركت كرد و از موانع نترسيد. خواه در 1404 به آن برسيم يا نرسيم، مهم آن است كه در آن راستا حركت كرده باشيم.
وی زمان تحقق اهداف سند چشم انداز را در سال1404 وابسته به تغییر در روحیات مردمی دانست وگفت :اگر در سند چشم انداز هدف از ايراني اسلامي مدينه فاضله‌اي است كه در آن همه اعضاي جامعه‌، مسلمان به معناي ايده‌آل آن باشند، به نظر نمي‌رسد كه بتوان در چهارده سال آينده به آن رسيد. به ويژه آن كه براي عوض شدن مردم نه چهارده سال، كه قرن‌ها لازم است تا آن تصويري كه ما از يك فرد و جامعه مسلمان داريم به آن رسید ،
وی در ادامه افزود؛حاملين يك شهر اسلامي، شهروندان آن هستند و تا زماني كه فرد و جمع در راستاي ايجاد، حفظ و نگهداري آن حركت نكند، نمي‌توانيم به آن برسيم . به نظر من مهم راهی است كه در آن حركت مي‌كنيم. زيرا با شروع اصلاحات در شمایل شهرهایمان مي‌توانيم دير يا زود به آن برسيم. پس مهم نيست كه ما واقعاً در چهارده سال آينده، آن هم براي تهران به آن مي‌رسيم يا نه، بلكه مهم آن است كه در آن راه گام‌هاي صحيح برداشته شود.
این استاد دانشگاه برگزاری جشنواره معماری برای حضور افکار مختلف در این مسیر را با نگاهی آینده نگرانه، با برنامه ریزی تخصصی، قابل تحسین دانست وگفت؛ حسن اين جشنواره در آينده نگرانه بودن آن است. ولي بايد در اين مورد نيز به حد كافي واقع‌بين بود. طرح‌ها خواهند آمد. چه كسي مشخص خواهد كرد كه اين طرح‌ها واقعاً ايراني – اسلامي هستند؟ صلاحيت علمي و فني آن‌ها توسط چه مرجع و نهاد ديني معتبري، تأييد شده است؟ آيا معيارهاي سنجش طرح‌هاي مشخص شده‌اند؟ اگر جواب مثبت است، مورد توافق جمعي قرار گرفته است؟ اگر آري، ‌به هنرمندان اعلام شده است تا ايشان بتوانند در آن راستا حركت كنند؟ تازه اگر جواب تمام اين سؤالات مثبت باشد، آيا واقعاً با برنامه‌ريزي چند طرح مي‌توان به شهر ايراني – اسلامي رسيد؟ يا مي‌توان تنها به مقصد نزديك شد؟ مهم اين كوشش و اين چالش است و نه رسيدن حتمي به آن. به همين خاطر نيز از برگزاري اين جشنواره استقبال مي‌كنم و آن را گامي در كنار گام‌هاي ديگر مي‌دانم.

P تبلیغات
دانشگاه آزاد اسلامی واحد امارات در رشته کارشناسی ارشد شهرسازی دانشجو می پذیرد
 مسترکلاس تخصصی ژورنالیسم در حوزه شهر و معماری