:: صفحه‌ی اول     :: درباره‌ی ما     :: تماس با ما
جمعه، ۱۲ آذر ۱۴۰۰
:: English Section
P اخبار
تمدید فراخوان دومین همایش سالانه نوسازی بافت های فرسوده شهر تهران

نظر به استقبال عمومی کم نظیر از فراخوان دومین همایش سالانه نوسازی بافت های فرسوده شهر تهران، و ضرورت حضور متخصصان و صاحبنظران در این همایش، مهلت ارسال چکیده مقالات تا 10 آبان ماه 1389 تمدید شد.

"دومین همایش سالانه نوسازی بافتهای فرسوده شهر تهران"

فرخوان مقاله
به اعتقاد بسیاری از صاحبنظران، توجه به مقوله مشارکت در فرآیند نوسازی و بهسازی بافتهای فرسوده و نابسامان شهری یک اصل اساسی و ضامن موفقیت طرح های نوسازی است. اما واقعیت اینست که واژه مشارکت و ماهیت و مفهوم عینی آن همچنان ناشناخته مانده و تعریف روشنی از مشارکت که مورد اجماع جوامع حرفه ای، مردم و مدیران شهری می باشد نیز در دست نیست.
برخی مشارکت را یک "الزام" می دانند و تلقی بسیاری دیگر از مشارکت صرفاً استفاده ابزاری از آن است. بسیــاری از اندیشمندان " مشارکت" و " کار مشارکتی" به مفهوم علمی و رایج آن را در ایران امری ممتنع می شمارند و برخی دیگر معتقدند که با تکیه بر آداب، سنن و آموزه های فرهنگی و دینی می توان به الگوی بومی مشارکت دست یافت. در بسیاری از موارد مدیران اجرایی، نظریه پردازان، بنگاههای اقتصادی، نهادهای محلی و مردمی و مردم تلقی و برداشت یکسانی از واژه مشارکت ندارند و این تفاوت دیدگاهها یکی از عوامل کلیدی عدم موفقیت طرح ها و برنامه های نوسازی حوزه های نابسامان شهری است.
محور کلیدی دومین همایش بافتهای فرسوده، "مباحث معرفت شناختی"، " عینیت بخشی" و "تحقق پذیری" واژه مشارکت در فرآیند بهسازی بافت های نابسامان شهری با در نظرداشتن مقتضیات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشور می باشد. دومین همایش نوسازی بافتهای فرسوده در پی یافتن پاسخ مناسب برای پرسش های زیر و پرسشهای مشابه است.
 واژه مشارکت چگونه باید تفسیر و معنی شود و آیا درک واحدی از معنا و مفهوم مشارکت وجود دارد؟
 مشارکت جمعی چیست و آیا این مشکل از مشارکت می تواند محمل مناسبی برای نوسازی و بهسازی فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی و کالبدی بافتهای نابسامان شهری باشد؟ این امر چگونه تحقق پذیر است؟
 هنر مشارکت و نقش آن در تحقق پذیری طرح های نوسازی شهری چگونه قابل تبیین است؟
 بازیگران حقیقی و واقعی عرصه مشارکت کدامند، چه ویژگی ها و خصوصیاتی دارند و چگونه می توان مشارکت آنان در فرآیند نوسازی بافتهای نابسامان شهری را در چارچوب یک برنامه جامعه و همه سو نگر تضمین نمود؟
 مشارکت چه فرصتهایی را پیش روی "ساکنین بافت های فرسوده"، "مدیریت شهری" و "جامعه حرفه ای" و " بنگاههای اقتصادی و مالی" قرار می دهد؟ راهکارهای خلق و بهره برداری از این فرصت ها کدامند؟
 نقش مشارکتی مدیران و سیاستگذاران شهری و میزان نحوه مداخله آنان در توفیق یا عدم توفیق طرح های نوسازی شهری چگونه قابل تعریف است؟
 چارچوب (کارپایه) مفهومی و مبانی نظری مشارکت به ویژه در حوزه برنامه ای چیست؟
 چارچوب (کارپایه) روش شناسی مشارکت چیست؟
 آیا می توان به یک چارچوب مفهومی، نظری و روش شناختی که بتواند مبنای دست یابی به یک الگوی بومی مشارکت در ایران باشد دست یافت؟ ویژگیهای این الگوی بومی چیست و کارکرد آن چگونه است؟
 آیا می توان از الگوها و تجارب ملی و بین المللی برای راهکارگزینی در ایران بهره گرفت؟
 تاثیر و نقش مشارکتی قلمرورهای همجوار در بهسازی و نوسازی بافتهای نابسامان شهری و بالعکس چگونه قابل تبیین است؟
شرکت اندیشگاه بافتهای شهری به عنوان برگزار کننده همایش از کلیه صاحبنظران و شخصیت های حقیقی و حقوقی موثر در نوسازی و بهسازی بافتهای نابسامان شهری برای ارسال مقاله و تجارب و مطالعات موردی در مقیاس خرد و کلان و در سطح ملی و بین المللی که بتواند سازمان نوسازی شهر تهران را در دستیابی به پاسخ های مرتبط با سوالات مذکور رهنمون باشد دعوت بعمل می آورد.

زمان همایش : 5و6 دی ماه 1389

زمان ارسال آثار:
مهلت ارسال خلاصه مقالات: 15 آبان ماه 1389
مهلت ارسال اصل مقالات: 20 آذر ماه 1389

نحوه ارسال مقالات:
ارسال مقاله با CD آن بوسیله پست
ارسال مقاله بوسیله ایمیل

نشانی دبیرخانه: تهران، خیابان کریم خان زند، نبش حافظ، ضلع جنوب غربی، سازمان نوسازی شهر تهران، صندوق پستی :6534- 19395
تلفن دبیرخانه: 88921898
ایمیل: hamayeshnosazi89@yahoo.com
سایت همایش: hamayeshnosazi.com
یادآوری: جهت کسب اطلاع از نحوه نگارش و سایر اطلاعات به سایت مذکور مراجعه نمایید.

P تبلیغات
دانشگاه آزاد اسلامی واحد امارات در رشته کارشناسی ارشد شهرسازی دانشجو می پذیرد
 مسترکلاس تخصصی ژورنالیسم در حوزه شهر و معماری