:: صفحه‌ی اول     :: درباره‌ی ما     :: تماس با ما
دوشنبه، ۳۰ فروردين ۱۴۰۰
:: English Section
P اخبار
همکاری دانشکده معماری دانشگاه تهران و مدرسه معماری AA لندن؛ تلاش معماری غرب در الگوگیری از معماری ایرانی/اسلامی

شاید جالب باشد که یکی از محافظه کارترین دانشکده های معماری ایران با یکی از آوانگارد ترین مدارس معماری جهان ترم تابستانی مشترکی را آن هم در تهران برگزار کنند. که البته هزینه آن را آن هم به پوند قرار است مدرسه انگلیسی دریافت کند.
این خبری است که هم در وبسایت قطب علمی و فناوری معماری دانشگاه تهران تحت عنوان ترم تابستانی مشترک بین دانشگاه تهران و مدرسه معماری AA لندن، و هم در وبسایت مدرسه لندنی با عنوان Tehran Workshop و زیر عنوان Manufacturing Simplexities که در وبسایت مدرسه AA موضوع تحت یک کارگاه 10 روزه تعریف شده است.
شاید جالب توجه باشد که اخیرا مدرسه AA لندن و چند دانشکده پیشرو دیگر سعی دارند با بومی کردن مباحث فرمی و هندسی موجود در بنمایه معماری ایرانی/اسلامی آن را در قالب algorithmic design به عنوان رویکردی غربی در معماری ارائه دهند.

متن خبر مدرسه AA:

Manufacturing Simplexities
University of Tehran
Monday 26 July to Friday 6 August

In recent years Iran has emerged as a cultural and economic hub within the Middle East; with its illustrious history in architecture it offers a fertile ground for research and investigation. tehran, its capital city, has become a major laboratory for contemporary cultural production in terms of architecture. The AA Tehran Summer School will explore the potential of algorithmic design using simple elements. an algorithm develops complexity through the repetitive implementation of simple and clearly defined rules. CAD/CAM technologies have made available the possibility of non-orthogonal designs and geometries. In the pursuit of such designs through economical means, it is essential to look again at traditional methods of fabrication and assembly. contemporary architectural thought is often inclined towards the complex associations of parts into smooth and highly differentiated spaces. Many of these associations fail in their ability to materialise into architectures or built products.

Digital design is for this reason more often than not tied to the necessity of digital production. though this ambition is admirable in itself, it often fails to operate within more general and pragmatic questions that are dealt with by architects and designers in both industrialised and non-industrialised nations. The lack of cutting-edge means should not, however, mean the end of such pursuits. the digital era has opened the doors to a new kind of design in the human ability to figure, conceive, manage and communicate design intent. The shift in this paradigm lies not only in the tools implemented but in the generative processes and conceptual methodologies necessary for their creation. This workshop aims to look at the basics of intelligent design within low-tech solutions which are democratically affordable to all designers anywhere.

P تبلیغات
دانشگاه آزاد اسلامی واحد امارات در رشته کارشناسی ارشد شهرسازی دانشجو می پذیرد
 مسترکلاس تخصصی ژورنالیسم در حوزه شهر و معماری