:: صفحه‌ی اول     :: درباره‌ی ما     :: تماس با ما
شنبه، ۲۵ مرداد ۱۳۹۹
:: English Section
P اخبار
بازشناسي معماري اسلامي در ايران ضروري است

رئيس پژوهشکده هنرهاي سنتي اسلامي با اشاره به اين که معماري ابزاري است که مي‌تواند تبيين کننده و متجلي کننده فرهنگ باشد، گفت: بايد معماري اسلامي در ايران را بازشناسي کرده و پس از آن به ترويج اين معماري پردازيم.

به گزارش خبرنگار موج از اصفهان، عباس مقتدايي در نشست تخصصي "گونه‌شناسي خانه‌هاي تاريخي شهر اصفهان" که در سالن اجتماعات اين پژوهشکده برگزار شد، گفت: با ورود اسلام به ايران، معماري شاخصي که در واقع متاثر از اسلام است شکل گرفت و در اين دوران، فرم معماري ايران با روح و اخلاق اسلامي آميخته شد.
وي افزود: البته در دوران‏هاي نزديک به معاصر با ورود و تسلط فرهنگ غربي به ويژه در دوره قاجاريه، عناصري از فرهنگ غرب به معماري ايران وارد و حتي مسلط شد. لذا با توجه به اين نکته موضوع معماري، فرم‏ها و مولفه‌‌هاي آن را بايد مجددا مورد توجه جدي قرار دهيم.
مقتدايي اظهار داشت: با توجه به مسائل فوق بايد در جمهوري اسلامي ايران معماري نظام اسلامي را در مرحله نخست شناسايي نمود و پس از آن، اين معماري را در سطح داخلي و بين المللي ترويج داد.
رئيس پژوهشکده هنرهاي سنتي – اسلامي در ادامه سخنان خود با اشاره به اين که دشمن در عرصه جنگ نرم از راه‌هاي مختلفي به دنبال ورود به ايران است، يادآور شد: در حال حاضر، در طراحي و معماري مجتمع‌هاي تجاري و يا خانه‌ها طرح‌هايي ديده مي‌شود که برگرفته از فرهنگ غربي است و اين موضوع بايد از سوي مسولين امر مورد بررسي و پيگيري قرار بگيرد.

مقوله محرميت و اخلاق اسلامي بايد در معماري خانه‌ها لحاظ شود
رئيس پژوهشکده هنرهاي سنتي اسلامي اظهار داشت: توجه به مقوله محرميت، فرهنگ، اخلاق و رفتار اسلامي بايد در کالبد و کاربرد بنا و معماري بطور جدي مورد توجه قرار گيرد و خانه‌هاي امروز ما بايد با توجه به اين مقوله‌ها طراحي شود و به ويژه مراکز دولتي، دانشگاهي، تحقيقاتي، فني و مرتبط با معماري بايد در اين زمينه فعال شوند.
مقتدايي همچنين سبک شناسي معماري و بررسي تاثيرات آن بر فرهنگ و خلق و خوها را از ضروريات امروز مراکز پژوهشي در حوزه معماري دانست.
وي ادامه داد: بايد مجددا حضور جدي هندسه را در طراحي‌ها و ساختهاي معماري ايران بازتعريف نمود و هندسه گره‌ها را کاربردي کنيم.
رئيس پژوهشکده هنرهاي سنتي اسلامي همچنين در ادامه سخنان خود با اشاره به اين که معرفي شاهکارهاي معماري و مستند سازي آن از ضرورياتي است که بايد کاري جدي در خصوص آن صورت گيرد گفت: همانگونه که صفويه توانست در زمينه‌هاي سياسي، اعتقادي، معماري و سبک‌هاي هنري و نظاير آن شيوه‌هاي جديد ارائه دهد امروز هم بايد بتوانيم با بهره‌گيري از تجربه‌هاي تاريخي يک منظومه هماهنگ در عرصه‌هاي اجتماعي، فرهنگي، هنري، فني و نظاير آن ايجاد کنيم و مي‌توان با نگاه به درون جامعه ايران به همه نقاط جهان نفوذ کرد.
مقتدايي ادامه داد: به کارگيري فرهنگ ديني و اسلامي از ضروريات جامعه امروز است که بايد در اين خصوص به شدت انديشه شود و قطعا از چنين رويکردي استقبال زيادي هم خواهد شد.

سبک شناسي ادوار مختلف تاريخي مي‌تواند تجربه دوران گذشته به حال را امکان پذير کند
رئيس پژوهشکده هنرهاي سنتي – اسلامي ادامه داد: سبک شناسي ادوار مختلف تاريخي و معماري آن مي‌تواند انتقال تجربه گذشته به دوران حال را امکان‌پذير کند و اصفهان نيز در اين عرصه گنجينه‌هاي بسياري را در اختيار دارد که نمونه آن همچون قلعه گورتان در شهرستان اصفهان است که قدمتي نزديک به 950 سال دارد.
مقتدايي خاطر نشان کرد: نگاه عميق به مقوله معماري و تاثيرات آن بر خلق و خوها و رفتارها و ظرافتهاي اين امر يکي از نيازهاي امروز ما به شمار مي‌رود.

اصفهان، شهر خانه‌هاي تاريخي است
در بخش ديگري از اين جلسه، يکي از پژوهشگران فعال در زمينه خانه‌هاي تاريخي اظهار داشت: رويکردهاي مختلفي چون اقليم، تاريخ و نظاير آن در عرصه معماري وجود دارد که توجه به آن امري ضروري به نظر مي‌رسد.
مريم قاسمي ادامه داد: اصفهان شهر خانه‌هاي تاريخي است که در اين خصوص خانه‌هاي تاريخي دوران صفوي و دوره قاجار بسيار برجسته است و مي‌توان از مسجد جامع عتيق اصفهان نيز با عنوان دايره المعارف اسلامي نام برد.
اين استاد دانشگاه گفت: البته نبايد فراموش کرد که سياست و مديريت کلان حاکم بر جامعه در شکل گيري و نوع معماري گذشتگان نيز نقشي مهم و اساسي بر عهده داشته و مجموعه خانه خان خوراسگان يکي از اين مجموعه‌هاي نفيس است که بايد مورد توجه و بازشناسي قرار گيرد.

دوره صفوي دوره شکوه معماري اصفهان است
قاسمي در ادامه سخنان خود دوره صفوي را دوره شکوه معماري در اصفهان دانست و اظهار داشت: پس از اين دوره تاثير فرهنگ غرب در معماري از دوره ناصر الدين شاه آغاز شد.
اين محقق و پژوهشگر خاطرنشان کرد: زبان، خط، دين، شغل و عوامل متعدد ديگر در ساخت و نوع معماري متفاوت بسيار تاثير گذار بوده است.

P تبلیغات
دانشگاه آزاد اسلامی واحد امارات در رشته کارشناسی ارشد شهرسازی دانشجو می پذیرد
 مسترکلاس تخصصی ژورنالیسم در حوزه شهر و معماری