:: صفحه‌ی اول     :: درباره‌ی ما     :: تماس با ما
يكشنبه، ۴ آبان ۱۳۹۹
:: English Section
P اخبار
کارگاه آموزشی «آشنایی با برنامه ریزی معماری»

صنعت ساختمان ایران در چند دهه اخیر سهم چشمگیری از اقتصاد کشور را به خود اختصاص داده است، علیرغم این، رضایتمندی عمومی از معماری و محیط های ساخته شده همـــــــواره رو به کاهش و با انتقادهای فراوان همراه بوده است؛ انتقاداتی که وجه مشترک همه آنها عدم پذیرش وضع موجود و احساس مسئولیت در تغییر جهت به سمت «وضعیت ایده آل» می باشد.
به گزارش تارنگار کارگاه آموزشی «آشنایی با برنامه ریزی معماری»، این کارگاه اقدامی است همسو با این خواست همگانی برای محیط هایی راحت تر،‌ کارآمدتر و همسازتر با بستر محیطی موجود. بدیهی است طراحی چنین محیط هایی تصادفی و فی البداهه نبوده و مستلزم دیدگاهی کل نگر و یک فرآیند کامل تحلیلی، پیش از آغاز طراحی است که با کمی اغمـــــــــــاض می توان آن را دانش‌ «برنامه ریزی معماری» نامید. کارگاه آموزشی «آشنایی با برنامه ریزی معماری» ‌تلاشی است برای سهیم ساختن مهندسین مشاور و نظام کارفرمایی در آنچه اندوخته ایم و گشودن باب مباحثه و ادامه طریق در این عرصه.

پیوند مرتبط:
http://www.fcepro.com

P تبلیغات
دانشگاه آزاد اسلامی واحد امارات در رشته کارشناسی ارشد شهرسازی دانشجو می پذیرد
 مسترکلاس تخصصی ژورنالیسم در حوزه شهر و معماری