:: صفحه‌ی اول     :: درباره‌ی ما     :: تماس با ما
جمعه، ۱۷ مرداد ۱۳۹۹
:: English Section
P اخبار
چهاردهمین دوره نشست شهرسازی و معماری کلان شهرها

چهاردهمین دوره شهرسازی و معماری کلان شهرهای کشور 24 و 25 تیرماه ،درسالن همایش های برج میلاد برگزارمی شود.

به گزارش روابط عمومی معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران، این همایش درروزهای بیست وچهاروبیست وپنج تیرماه ، به میزبانی این معاونت و با هدف تعامل ، بیان دیدگاه ها و تبادل نظر فی مابین مدیران شهرسازی و شهری هشت کلان شهر کشور و در نهایت دست یابی به راهکارهای جدید درعرصه های مختلف شهرسازی و معماری برگزار می شود.

برپایه همین گزارش در این نشست اعضای شورای اسلامی شهرتهران ، معاون شهرسازی و معماری شهردارتهران ، مدیران کل این معاونت ، مدیران شهرسازی و معاونین آنها در کلان شهرها و کارشناسان حضور داشته به بحث و تبادل نظر درخصوص محورهای تعیین شده در قالب کمیته های تخصصی خواهند پرداخت .

محورهای هریک ازچهارکمیته یاد شده از این قرار است: کمیته تخصصی معاونان شهرسازی و معماری، کمیته طرح های شهری، کمیته طراحی شهری ومعماری و کمیته ضوابط شهرسازی و معماری و صدورپروانه ساختمانی است.

این گزارش می افزاید در کمیته تخصصی معاونان شهرسازی و معماری مباحثی چون مبانی حقوقی و قانونی تهیه طرح های توسعه شهری با رویکرد ساختاری – راهبری، نتیجه پیگیریهای جایگاه ، ترکیب ودبیرخانه کمیسیون ماده 5، بازنگری درقانون شهرسازی، موضوع بافت های فرسوده شهری و بررسی عوامل عدم تحقق اهداف نوسازی این بافتها ، ابهامات قانونی تعاریف محدوده حریم و مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص ضوابط و مقررات سیما ومنظر شهری به تبادل نظرگذاشته می شود.

گفتنی است در کمیته طرح های شهری بررسی شیوه های تحقق پذیری طرح های بازنگری با رویکرد جدید ، چگونگی به مشارکت گرفتن نهادها و سازمانها ی دولتی درفرآیند تهیه طرح های بازنگری و هماهنگی نمودن برنامه های آنها با برنامه های توسعه و عمران شهری ، نحوه برخورد با کاربریهای خدماتی با توجه به رویکرد جدید( تثبیت کاربریها – شناورکردن کاربریها – پهنه بندی و...) ، فرآیند تصویب طرح های بازنگری جهت تسریع در کار ( شورای اسلامی شهر – کمیته فنی کمیسیون ماده 5 – کمیسیون ماده 5 استان و شورای راهبردی و...) و توجه ویژه به موضوع طراحی سیما و منظر شهری در تدوین ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری ( سطح اشغال – تراکم در پهنه بندی – نحوه استقراربنا – کریدورهای بصری مورد بحث قرار می گیرد.

همچنین در کمیته طراحی شهری و معماری محورهایی مانند: بررسی، اظهارنظر و پیگیری مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری درخصوص ضوابط و مقررات سیما ومنظر شهری با توجه به عدم اعمال نقطه نظرات اصلاحی شهرداری ها درنشست مشترک با مسئولین وزارت مسکن و شهرسازی ، هماهنگی با کمیته طرح های توسعه شهری درزمینه اعمال و توجه به سیمت و منظر شهری درتدوین ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری تهیه طرحهای بازنگری با رویکرد جدید و بررسی شیوه مداخله موثرضوابط طراحی شهری و معماری درتهیه طرحهای تفکیک و آماده سازی اراضی به منظور ارتقاء کیفیت محیط شهری از رئوس مطالبی است که در کمیته طراحی شهری و معماری در دستور کار است .

بر اساس این گزارش ،کمیته ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری و صدورپروانه ساختمانی به عنوان چهارمین و آخرین کمیته تخصصی این نشست موضوع آیین نامه اجرایی ماده 33 مطرح شده در نشست مردادماه 1387 درمشهد مقدس ، رسیدگی و کارشناسی نحوه تدوین ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری در طرحهای بازنگری با رویکرد جدید درراستای توجه ویژه به طراحی شهری و معماری ،الگوی نظام پهنه بندی و کاربریها و سایر موارد شهرسازی و بررسی نقاط قوت و ضعف و تجربیات واگذاری امورصدورپروانه ساختمانی به بخش خصوصی وطرح به بحث گذاشته می شود.Bookmark and Share

P تبلیغات
دانشگاه آزاد اسلامی واحد امارات در رشته کارشناسی ارشد شهرسازی دانشجو می پذیرد
 مسترکلاس تخصصی ژورنالیسم در حوزه شهر و معماری