:: صفحه‌ی اول     :: درباره‌ی ما     :: تماس با ما
جمعه، ۱۷ مرداد ۱۳۹۹
:: English Section
P اخبار
بازرس انجمن انبوه‌سازان استان تهران: رشد سرسام‌آور قیمت مسکن در سال آینده

دنیای اقتصاد- بازرس انجمن انبوه‌سازان مسكن استان تهران: اگر نگرش‌ها تغييري نكند، نتيجه‌اي حاصل نمي‌شود و دولت بايد احساس كند كه بخش مسكن در دست مردم است، مردم به آن نياز دارند و بايد در جهت رفع اين نياز گام بردارد. به عبارت ديگر دولت به عنوان يك ابزار هدايتي مي‌تواند نقش ايفا كند. مافي تصريح كرد: دولت بايد با دريافت نگرش از جامعه سياست‌هاي كلي اتخاذ كند و دست به اجرا نزند، زيرا در هر طرحي كه دولت خود مجري باشد، طرح به شكست مي‌رسد و باري از دوش جامعه برداشته نمي‌شود. وي با بيان اينكه وزارت مسكن و شهرسازي مي‌تواند نسبت به جامعه دو نگرش داشته باشد، خاطرنشان كرد: نگرش اول اتخاذ برنامه‌ها و سياست‌هايي است كه رفاه كل جامعه را در پي داشته باشد. به گفته او اتخاذ سياست‌ها و برنامه‌هاي حمايتي براي برخي اقشار جامعه نگرش دوم است.
مافي خاطرنشان كرد: طي چهار سال گذشته برنامه‌هاي وزارت مسكن بيشتر معطوف به تحقق نگرش دوم بوده كه نمونه آن طرح مسكن مهر است، اين در حالي است كه وزارت مسكن و شهرسازي، وزارتخانه 70‌ميليون جمعيت ايراني است و متاسفانه برنامه‌اي براي ارتقاي مسكن اين جمعيت وجود ندارد و برنامه‌هاي حمايتي نيز به دليل اجرا شدن توسط دولت با شكست مواجه مي‌شود و سودي براي اقشار هدف نخواهد داشت. بازرس انجمن انبوه‌سازان مسكن استان تهران ركود فعلي بازار مسكن را بي‌سابقه دانست و اظهار كرد: كاهش قيمت‌ها از مزاياي اين ركود است كه باعث خوشحالي عده زيادي از مردم شده است، اما كاهش توليد مسكن از تبعات منفي آن است كه در سال آينده به دليل نابرابري عرضه و تقاضا موجب رشد سرسام‌آور قيمت مسكن مي‌شود. مافي خاطرنشان كرد: از دولت مي‌خواهيم وارد حيطه ساخت‌و‌ساز و بازار نشود و به عنوان ناظر و سياستگذار كلي، بازار مسكن را در جهت مناسب سوق دهند.

P تبلیغات
دانشگاه آزاد اسلامی واحد امارات در رشته کارشناسی ارشد شهرسازی دانشجو می پذیرد
 مسترکلاس تخصصی ژورنالیسم در حوزه شهر و معماری