:: صفحه‌ی اول     :: درباره‌ی ما     :: تماس با ما
جمعه، ۱۷ مرداد ۱۳۹۹
:: English Section
P اخبار
گرايش به کوچک‌سازي واحدهاي مسکوني شهري

معاون دفتر برنامه‌ريزي و اقتصاد مسکن وزارت مسکن و شهرسازي اعلام کرد: شاخص تراکم خانوار در واحد مسکوني طي دهه 85-1375حاکي از افزايش گرايش به کوچک‌سازي و آپارتمان‌نشيني به خصوص در مناطق شهري کشور وجود دارد. «نفيسه قدسيان» در گفت‌وگو با ايرنا خاطرنشان ساخت: بررسي وضعيت موجود و توليد مسکن طي دهه 85-1375نشان مي‌دهد که شاخص‌ها بيانگر بهبود کمي و کيفي وضع مسکن است.

به اعتقاد اين کارشناس، روند توليد واحدهاي مسکوني در دهه مذکور و ويژگي‌هاي آن حاکي از موفقيت در اجراي سياست‌هاي اتخاذ شده بود.
وي افزود: شاخص تراکم خانوار در واحد مسکوني در دوره يادشده به عنوان يکي از مهم‌ترين موارد سنجش رفاه اجتماعي از 14/1 به 09/1در سطح کشور رسيد.
براساس شاخص مذکور، در مقابل 1000واحد مسکوني يک هزار و 14 خانوار قرار داشتند و اکنون يک هزار و 9 خانوار قرار دارند.
به گفته قدسيان، شاخص تراکم خانوار در واحد مسکوني شهري نيز از 15/1 به 08/1 طي دهه يادشده رسيد. وي گفت: وضعيت مذکور ناشي از فزوني يافتن روند توليد مسکن نسبت به وضعيت تشکيل خانوار صورت گرفته است.
P تبلیغات
دانشگاه آزاد اسلامی واحد امارات در رشته کارشناسی ارشد شهرسازی دانشجو می پذیرد
 مسترکلاس تخصصی ژورنالیسم در حوزه شهر و معماری