:: صفحه‌ی اول     :: درباره‌ی ما     :: تماس با ما
سه شنبه، ۱۳ خرداد ۱۳۹۹
:: English Section
P اخبار
اولین کنفرانس ملی مسکن و توسعه کالبدی روستا

اولین کنفرانس ملی مسکن و توسعه کالبدی روستا در حوزه های ساخت و ساز, معماری و شهرسازی, مهندسی عمران (عمومی), اقتصاد شهری، روستایی و منطقه ای در تاریخ 8 مهر 1388 تا 9 مهر 1388 توسط دانشگاه سیستان و بلوچستان در شهر زاهدان برگزار می شود.

اهداف کنفرانس

1. بررسی و ارزیابی راهبردها ، سیاستها و طرح ها در زمینه مسکن و توسعه کالبدی روستا ها

2. فراهم ساختن فرصتی مناسب جهت ارائه آخرین تلاشها و اقدامات علمی و پژوهشی در این حوزه

3. تلاش در جهت بستر سازی و هم اندیشی موثر در بدست آوردن راهکارها و الگوهای جدید مسکن روستایی و توسعه کالبدی مطلوب

4. تعیین فرصتها ، تهدیدها ، نقاط قوت و ضعف پیش روی مسکن و توسعه کالبدی روستاها

محورها کنفرانس

الف) توسعه کالبدی

- دیدگاههای نظری و الگوهای عملی توسعه کالبدی سکونتگاههای روستایی کشور

- جایگاه توسعه کالبدی سکونتگاههای روستایی در برنلمه های کلان کشور

- ارزیابی اثرات اجرایی اقدامات کالبدی در سکونتگاههای روستایی کشور

- طرحهای هادی روستایی و نقش مشارکتهای مردمی

- مدیریت مسکن روستایی

ب) مسکن روستایی

- الگوههای مسکن روستایی با تاکید بر معماری بومی و اسلامی

- بهسازی و مقاوم سازی مسکن روستایی

- مصالح و فناوری های نوین در صنعت ساختمان

- مقررات ملی و نقش آن در مقاوم سازی مسکن

ج) حوادث و سوانح طبیعی

- تجربیات بازسازی مسکن روستایی در حوادث غیرمترقبه

- نقش برنامه ریزی توسعه کالبدی در بازسازی مسکن روستایی

- مدیریت بحران و بازسازی

د) زیرساختهای روستایی

- جایگاه زیرساختها در توسعه روستاها

- نقش زیرساختها در مدیریت بحران پس از حوادث طبیعی

- احداث، بازسازی و بهسازی زیرساختهای روستایی

P تبلیغات
دانشگاه آزاد اسلامی واحد امارات در رشته کارشناسی ارشد شهرسازی دانشجو می پذیرد
 مسترکلاس تخصصی ژورنالیسم در حوزه شهر و معماری