:: صفحه‌ی اول     :: درباره‌ی ما     :: تماس با ما
يكشنبه، ۲۴ آذر ۱۳۹۸
:: English Section
P اخبار
تهيه طرح و انواع طرح ها

جلد اول کتاب « استانداردهاى برنامه ريزى و طراحى شهرى » که از سوى انجمن شهرسازى آمريکا با عنوان "تهيه طرح و انواع طرح ها" از سوى جامعه مهندسان مشاور ايران منتشر شده‌است.
اين کتاب که از سوى گروه شهرسازى، جامعه مهندسان مشاور ايران براى ترجمه و چاپ انتخاب شده با شمارگان 2 هزار نسخه و قيمت 6 هزار تومان به بازار کتاب عرضه شده‌است؛ ترجمه کتاب تهيه "طرح و انواع طرح ها" به شکل گروهى از سوى گيتى اعتماد، عليرضا بهزادفر، مجتبى رفيعيان، غلامرضا کاظميان، قاسم ملکى و ماه فريد منصوريان انجام شده و کار ويراستارى آن را نيز حميد خادمى و مرجان ذکايى انجام داده اند.
قاسم ملکى دبيرکميته پژوهش توسعه شهرى گروه شهرسازى جامعه مهندسان مشاور ايران در مقدمه ى معرفى اين کتاب مى نويسد:
کتاب مرجع« استانداردهاى برنامه ريزى و طراحى شهري» انجمن شهرسازى آمريکا، به سياق و سنت استانداردهاى ترسيمى معمارى که در سال 1933 به چاپ رسيد، براى نخستين بار در سال 2006 منتشر گرديد و خيل پژوهشگران، برنامه ريزان، طراحان، مديران و کارشناسان شهرى را که نيازمند منبعى جامع و دانشنامه اى در اين حوزه بودند با گستره وسيع موضوع ها و غناى مقالات علمى ـ کاربردى روبرو ساخت.
اين مرجع ارزشمند که شامل 246 مدخل به صورت مقاله هاى فشرده و موجز در موضوع ها و جنبه هاى گوناگون شهرسازى است، به شش قسمت به شرح زير تقسيم شده است:

قسمت اول: تهيه طرح و انواع طرح ها
قسمت دوم: مديريت زيست محيطى
قسمت سوم: ساختارها
قسمت چهارم: مکان ها و طراحى مکان
قسمت پنجم: روش هاى تحليل
قسمت ششم: روش هاى تحقق پذيرى

کميته پژوهش توسعه شهرى جامعه مهندسان مشاور ايران، پس از بررسى هاى لازم در زمينه نقاط قوت وکاستى هاى اين منبع ارزشمند و با توجه به کمبود جدى منبع کاربردى و دانشنامه اى در اين حوزه، تصميم به ترجمه و چاپ اين دائره المعارف علمى و عملى برنامه ريزى و طراحى شهرى گرفت.حاصل اين ترجمۀ گروهى که با توجه به حجم و تنوع تخصصى متن در اين رشته در نوع خود بى نظير و کم سابقه است، در شش مجلد به کوشش جامعه مهندسان مشاور ايران تقديم علاقمندان خواهد شد.
کتاب حاضر يک جلد از مجموعۀ مذکور است که ترجمه و در نشرمعانى، ويرايش و آماده چاپ شده است.
کميته پژوهش توسعه شهرى ترديدى ندارد که اين منبع ارزشمند و راهنماى عملى برنامه ريزى و طراحى شهرى به زودى جايگاه خود را در بين حرفه مندان و کارشناسان شهرسازى کشور باز خواهد کرد و همچون « استانداردهاى ترسيمى معماري» براى معماران، به کتاب بالينى شهرسازان،در دايره وسيعى از کاربران، از دانشجويان و دانش آموختگان، استادان و محققان، تا کارشناسان و دست اندرکاران تهيه طرح ها، مديران و کارشناسان مديريت شهرى بدل خواهد شد.

P تبلیغات
دانشگاه آزاد اسلامی واحد امارات در رشته کارشناسی ارشد شهرسازی دانشجو می پذیرد
 مسترکلاس تخصصی ژورنالیسم در حوزه شهر و معماری