:: صفحه‌ی اول     :: درباره‌ی ما     :: تماس با ما
يكشنبه، ۴ آبان ۱۳۹۹
:: English Section
P اخبار
اطلاعیه شماره 3 جايزه بنياد معماري ميرميران

احتراماً ؛ پيرو اطلاعية قبلي ، تصميمات كميتة سياستگذاري جايزه معماري ميرميران متشكل از جناب آقاي دكتر سيد محسن حبيبي رياست محترم پرديس هنرهاي زيبا دانشگاه تهران ـ جناب آقاي دكتر اكبر زرگر رياست محترم دانشكدة معماري و شهرسازي دانشگاه شهيد بهشتي ـ جناب آقاي دكتر محسن فيضي رياست محترم دانشكده معماري و شهرسازي دانشگاه علم و صنعت ـ جناب آقاي دكتر حميد ماجدي رياست محترم دانشكده هنر و معماري واحد علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد اسلامي ـ جناب آقاي دكتر ايرج اعتصام و آقايان مهندس حميد ميرميران و سيد مهدي ميرميران از بنياد معماري ميرميران در خصوص ملاحظات مذكور در اطلاعيه فوق الذكر به شرح موارد زير به آگاهي مي رسد :
1- جايزه سال 87 منحصراً به ده پايان نامه برتر دانش آموختگان مقطع كارشناسي ارشد كه پايان‌نامة خود را در سال تحصيلي 85-86 به دانشكدة ذيربط ارائه كرده اند اهداء گردد .
پايان‌نامه‌هاي مقطع دكترا به لحاظ تعداد كثير پايان‌نامه‌هاي ارسالي در مقطع كارشناسي ارشد و نياز به زمان طولاني جهت بررسي آنها ، از دستور كار خارج و به زمان ديگري موكول مي‌گردد .
2- خلاصه تفصيلي پايان‌نامه در حداكثر 3000 كلمه تهيه و حتماً به همراه پايان‌نامه ارسال شود . دانش‌آموختگاني كه پايان‌نامة آنها قبل از اين اطلاعيه ارسال گرديده و فاقد خلاصه تفصيلي مي‌باشد ، ضروري است خلاصه مورد نظر را تهيه و ارسال دارند .
3- رشته‌هاي مورد نظر در اين مقوله كلية رشته‌هاي معماري و شهرسازي مصوب وزارت علوم ، تحقيقات و فن آوري مانند معماري معماري ـ معماري منظر ـ معماري مرمت ابنيه و بافت ـ معماري انرژي (پايدار) ـ طراحي شهري و ... مي‌باشند .

4- پايان‌نامه‌هاي مورد نظر بايد حداكثر تا تاريخ 15 بهمن ماه سال 86 به دبيرخانه جايزه بنياد (آدرس مؤسسه معماري ميرميران) رسيده باشد بديهي است پايان‌نامه‌هائي كه پس از آن واصل گردند در فرآيند ارزيابي و انتخاب شركت داده نخواهند شد .
5- مراسم اعطاء جوائز در هفتة معمار ( اوايل ارديبهشت ماه سال 87) مقارن با دومين سالگرد درگذشت زنده ياد مهندس سيد هادي ميرميران در دانشگاه علم و صنعت ايران برگزار خواهد
شد .
6- علاوه بر برپائي نمايشگاهي كارهاي ارائه شده ، گزارش موضوع در يكي از مجله هاي معماري نيز به چاپ خواهد رسيد .

پیوند مرتبط:
http://mirmiran-arch.org

P تبلیغات
دانشگاه آزاد اسلامی واحد امارات در رشته کارشناسی ارشد شهرسازی دانشجو می پذیرد
 مسترکلاس تخصصی ژورنالیسم در حوزه شهر و معماری