:: صفحه‌ی اول     :: درباره‌ی ما     :: تماس با ما
يكشنبه، ۴ آبان ۱۳۹۹
:: English Section
P اخبار
سومين کنفرانس بین‌المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیر مترقبه طبیعی

سومين کنفرانس مديريت جامع بحران در حوادث غير مترقبه طبيعي در تاريخ هاي 29 الي 30 بهمن 1386 در
پنج حوزه زلزله ، سيل ، خشکسالي، زمين لغزش، طوفان و 11 کميته تخصصي ، شامل کميته هاي :

1) امداد ونجات

2) بهداشت و درمان

3) سازه ها و مقاوم سازي4

4) انجمن ها و تشکلات غیر دولتی

5) ارزیابی مخاطرات طبیعی( کار گروه تخصصی استاندارد ها و سیستم ها )

6) مديريت بحران و مديريت ريسک

7) سازمانهاي مرتبط با تبادل اطلاعات در زنجيره هشدار و پايش

8) پدافند غیر عامل و مدیریت بحران

9) بازسازي پس از سانحه :

· کارگروه تخصصي تامين مسکن کارگروه

· تخصصی ایجاد بانک اطلاعاتی سه بعدی

10) شريانهاي حياتي که شامل کارگروه های تخصصی زير می باشد :

· کارگروه تخصصي حمل و نقل ، مخابرات و ارتباطات ، برق ، آب و فاضلاب ، سوخت رساني و مواد نفتي

· ارگان ها ي دولتي و نظامي (کار گروه تخصصي امنيت و انتظامات ، ثبت اسناد و احوال)
برگزار مي گردد .

- مقالات ارسالی می بايستی دريکی از پنج حوزه (زلزله ، سيل ، خشکسالی ، زمين لغزش و طو فان) و مرتبط با کميته های تخصصی باشند وبر اساس محور های اعلامی کنفرانس تهيه و تدوين گردند .

محورها و موضوعات کنفرانس در 5 حوزه مرتبط با ( زلزله، سيل، خشکسالی، زمين لغزش و طو فانهای سيکلونی(

1- چرخه مديريت بحران شامل :

· ارزيابي مخاطرات

· پيشگيري

· آمادگي

· پاسخ در مقابل بحران

· باز توانی

· بازسازي

2- نيروي آموزش ديده مردمي و جامعه آماده ، کارآمدترين ابزار مديريت بحران

3- همکاري بهينه بين سازمانهاي دولتي و تشکلات مردمي درمراحل قبل ، حين و پس از بحران

4- نقش تبادل اطلاعات در چرخه مديريت بحران

· نقش ارتباط تصميم سازان ومتخصصين در کاهش تبعات بحران

5- نقش ارتباطات و مخابرات ، نرم افزارهاي جامع و GIS در کاهش تبعات بحران

6- اجراي چارچوب پيشنهادي هيوگو در حوزه هاي

· ظرفيت سازی

· تاب آوري ، رويکردي با هدف بقاء جوامع و سازمانها

7- تعريف واژه گان مشترک ، پيش نياز مديريت بحران

8- مديريت بحران و مديريت کيفيت ، نقاط مشترک ، هم افزايي در سيستم

9- جايگاه مديريت بحران در سند چشم انداز 20 ساله کشور

10- جايگاه پدافند غير عامل در مديريت بحران

11- رويکرد هاي ديني و احاديث مذهبي در ارتباط با مخاطرات و حوادث غير مترقبه طبيعي

12- نقش و جايگاه جايزه ملي مديريت بحران در توسعه پايدار

13- تعيين مدل هاي ملي ارزيابي براي محاسبه خطر پذيري زلزله و سيل

14- بررسی تاثيـر وجود آيين نامه های طراحی لرزه ای در کاهش خسارات و تلفات

15- نقش و جایگاه لجستیک در مدیریت بحران


پیوند مرتبط:
http://www.indm.org

P تبلیغات
دانشگاه آزاد اسلامی واحد امارات در رشته کارشناسی ارشد شهرسازی دانشجو می پذیرد
 مسترکلاس تخصصی ژورنالیسم در حوزه شهر و معماری