:: صفحه‌ی اول     :: درباره‌ی ما     :: تماس با ما
شنبه، ۲۵ مرداد ۱۳۹۹
:: English Section
P اخبار
بيانيه همايش روز جهاني شهر سازي


تهران 22/آبان /1386

به پاس قدرداني و به شکرانـه فرصت حاصله و آرزوي توفيق هـرچـه بيشتر ، تشکل هاي برگزار کننده مراسم گراميداشت روز جهاني شهرسازي ، اميدوارند با همراهي همه دست اندرکاران و نهادهاي مردمي و حرفه اي در جهت ائتلاي حرفه شهرسازي با هدف خدمت به مردم و مشارکت هر چه بيشتر آنها بکوشند . در اين مسير رئوس و محورهاي زير را به عنوان چارچوبي جهت همراهي¬بيشتر جامعه شهـرساز براي تحقق اهداف کلان و اجرائي در سال¬هاي آتي بر مي گزينيم:
1- جامعه شهرساز اعتقاد راسخ دارد که تضمين سلامت و پايداري اجتماعي در ابعاد مختلف در گرو توجـه هر چـه بيشتر به ارزش ها و ظرفيت هاي محلي و مـلي و استفاده بهينه از آنـها در فـرآيند برنامه ريزي و طراحي و توجه به تجربيات جهاني است . تجلي اين امر بايد در رسالت حرفه اي جامعه شهرساز نمود يابد .
2- جامـعه شهرساز همچنين بر ايـن بـاور است توجـه هر چه بيشتـر از ذخائر و منابع مادي و معنوي ( اجتماعي ، محيطي و تاريخي و فرهنگي و کالبدي ) به عنوان يک رسالت حرفه اي در تصميم سازي و تصميم گيري ها لازم مي باشد .
3- جامعه شهرساز معتقد است نيازهاي مشترک اجتماع و حرفه نه تنها بر پايه شناسايي و درک درست آنها است ، بلکه همچنين در گرو انجام تعهدات مشترک نيز مي باشد . بدين جهت در سال جاري شعار "شهرساز جامعه و رسالت حرفه اي "را با اين باور انتخاب نموديم ، تا بتوانيم در اين سال به نهادينه سازي هر چه بيشتر اين جريان کمک کرده و شرايط لازم براي انجام تعهدات¬مشترک را افزايش دهيم .
4- جامعه¬شهرساز بر اين باور است که استفاده از تمام ظرفيت¬ها در گرو تعامل هر چه بيشتر گروه¬هاي حرفه اي جامعه با نهادهاي مردمي مي باشد .
5- جامعه شهرساز تاکيد دارد رفع نيازهاي جامعه و ارائه راهکارهاي عملي در جهت پاسخ به آنها، بدون مشارکت واقعي شهروندان ميسر نمي باشد . بـه ايـن دليل تـاکيـد مي نمايد فرايند تهيه طرح براي مردم ، مي بايد هر چه بيشتر به فرايند تهيه طرح با مردم تبديل شود .
6- جامعه شهرساز حضور جدي نماينده هاي مردم را در تمامي عرصه هاي تصميم گيري ضروري دانسته و افزايش تعداد آنها را لازم مي داند و انتظار دارد نقش و دامنه فعاليت شوراها در قوانين جايگاه محکم تري پيدا نمايد .
7- جامعه شهرساز درخواست تسريع هر چه بيشتر تدوين و تصويب قانون جامع شهرسازي را دارد تا به عـنوان يکي از الزامـات و نـيازها ، به منظور برخـورد با مسائل و مشکلات شـهرسازي مـورد بهره برداري قرار گيرد .
8- جامعه شهرساز پيشنهاد مي نمايد در تدوين قانون جامع شهرسازي بر مسائل مهمي چون توسعه فضاهاي عمومي ، برخورد قاطع با رانت اراضي شهري ، حفظ محيط زيست ، احياء ميراث فرهنگي و . . . تاکيد گرديده و جايگاه ويژه اي براي آنها لحاظ شود .
9- برگزارکنندگان اين نشست اعلام مي دارند مي بايست در يک فرآيند تکويني شرايط را بگونه اي مهيا سازيم تـا کليه عـوامل شهـرسازي در جـامعه امکان حضور موثـر و سازنده در نظام تصميم سازي براي تصميم گيري را داشته باشند . لذا در اين راستا از تمام دست اندرکاران حرفه شهرسازي براي انجام هر چه بهتر اين رسالت حرفه اي دعوت مي کنيم تا با کمک فکري و عملي در بهتر شدن و دستيابي به اهداف هر چه بيشتر سهيم باشند.
10- در پايان از تمام نهادها ، دانشگاهها ، جوامع حرفه اي ، علمي - پژوهشي ، آموزشي و مديريتي جهت بزرگداشت هر چه بهتر اين روز و ارتقاء محتواي آن دعوت به همکاري مي نمائيم و اميدواريم با بزرگداشت هرچه با شکوه تر هر ساله روز جهاني شهرسازي ، جايگاه و رسالت حرفه اي شهرساز را در جامعه ارتقاء دهيم .
به همين منظور براي نهادينه سازي اين جريان ، پايه گذاري و توسعه دبير خانه ستاد برگزارکننده روز جهاني شهرسازي را بـه عنوان يـک ضرورت بـراي تحقق و ائتلاي حـرفه شهـرسازي در خدمت به مـردم اعـلام مي داريم .
باتشکر
ستاد برگزاري روز جهاني شهرسازي

P تبلیغات
دانشگاه آزاد اسلامی واحد امارات در رشته کارشناسی ارشد شهرسازی دانشجو می پذیرد
 مسترکلاس تخصصی ژورنالیسم در حوزه شهر و معماری