:: صفحه‌ی اول     :: درباره‌ی ما     :: تماس با ما
جمعه، ۱۲ آذر ۱۴۰۰
:: English Section
P اخبار
نخستین کارگاه فهم و نقد آثار معماری ایران

همه‌ي كساني كه با معماري آشنايند و در آن ژرف مي‌نگرند و از اثر شگرف آن در زندگي آدمي آگاه‌اند متفق‌اند كه: معماري شيئي نيست كه ساعتي با آن مواجه باشيم و ساعتي ديگر نه؛ اثري نيست كه اوقاتي از زندگي را به لذت بردن از آن بگذرانيم. معماري مكان زندگي ماست، جايي است كه خواه‌ناخواه همواره در آن به‌سر مي‌بريم. كمتر ساعتي از زندگي ما بيرون از معماري و فارغ از آن سپري مي‌شود. كمتر خاطره‌اي و حتي رويايي بدون معماري شكل مي‌گيرد. معماري مكان مصنوع آدمي است كه روز و شب، آگاهانه يا ناآگاهانه، برآن اثر مي‌گذارد و از آن اثر مي‌پذيرد. همه‌ي ما در اوقاتي از زندگي خود از حضور در فضايي و بنايي به ‌وجد آمده‌ايم و احوالي خوش يافته‌ايم. همه‌ي ما با بناهايي احساس انس كرده‌ايم. همه‌ي ما فضاهايي مي‌شناسي كه ما را از اضطراب و پريشان‌دلي به ‌دور داشته و خاطر و دل ‌‌و ذهن ما را جمع و آرام كرده‌اند. بيشتر اين فضاها در زماني پديد آمده‌اند كه انسانها به ‌راستي در پي آرامش بودند و مي‌دانستند كه اين آرامش را چگونه با آفريدن مكان تحقق ‌بخشند. شايد بيشتر اين بناها در ظاهر به گذشته تعلق داشته ‌باشند، اما درحقيقت ازآن آينده‌اند.

اگر مايليد آنچه را در چنين فضاهايي، چه تك‌بنا و چه مجموعه بناها، يافته‌ايد و براي خودتان وجدان كرده‌ايد با ديگران نيز در ميان بگذاريد و با يافته‌هاي ديگران در اين زمينه آشنا شويد، در اين كار جمعي شركت كنيد. ممكن است نوشته‌ي شما فقط بيان يافته‌ي شخصي، يا معرفي و توصيف يك اثر معماري، يا نقد و تحليل آن باشد.

قالب برگزاري: نوشته و مقاله

شرايط شركت:
- نوشته‌ها نبايد از 2100 كلمه كمتر و از 3000كلمه بيشتر باشد. (تقريباً بين 7 تا 10 صفحه‌ي تايپ شده)

تبصره: مي‌توانيد از تصوير نيز در جنب نوشته استفاده كنيد.

- نوشته‌ها به‌صورت انفرادي يا حداكثر درقالب گروه‌هاي دو نفري پذيرفته خواهد‌شد.

- نوشته‌هاي ارسالي به دبيرخانه، پس از مهلت تعيين شده دركارگاه شركت داده نخواهد‌شد.

- دبيرخانه‌ي پنجره از پذيرفتن نوشته‌ بدون همراه داشتن فرم اطلاعات معذور است.

تبصره: فرم اطلاعات را مي‌توانيد از گروه‌ها و انجمن‌هاي دانشكده‌هاي معماري و سايت موزه‌حمام علي‌قلي‌آقا تهيه نماييد.

توضيحات:
- هيأت داوران از ميان نو شته‌هاي ارسالي 15 تا 20 مقاله را برمي‌گزيند.

- نوشته‌هاي منتخب در كتاب "مجموعه مقالات پنجره" به چاپ خواهد رسيد.

- اولويت حضور در كارگاه با كساني است كه نوشته فرستاده باشند.

تبصره: اسكان و پذيرايي طي روزهاي برگزاري كارگاه به‌عهده‌ي دبيرخانه پنجره است.

پیوند مرتبط:
http://www.panjareh.agha.ir

P تبلیغات
دانشگاه آزاد اسلامی واحد امارات در رشته کارشناسی ارشد شهرسازی دانشجو می پذیرد
 مسترکلاس تخصصی ژورنالیسم در حوزه شهر و معماری