:: صفحه‌ی اول     :: درباره‌ی ما     :: تماس با ما
جمعه، ۱۲ آذر ۱۴۰۰
:: English Section
P اخبار
کتابی با عنوان هنر و معماري مساجد

مجموعه دو جلدي هنر و معماري مساجدمجموعه دو جلدي هنر و معماري مساجد به كوشش ستاد عالي ‏هماهنگي و نظارت بر كانونهاي فرهنگي، هنري مساجد براي اولين بار در تابستان 1384 ‏در 2100 نسخه توسط انتشارات رسانش منتشر شده است.‏
به گزارش خبرگزاري شبستان، هنر و معماري ‏اسلامي دستمايه اين كتاب قرار گرفته كه با ارائه مطالب مدوني خوانندگان را به آگاهي نسبي در اين مقوله رهنمون مي سازد.
اگر حجم كتابها و مقالاتي كه ‏درباره مسجد نگاشته شده بر موضوعات آن تقسيم شود، بيش از نود درصد مطالب به ‏معماري بازمي‌گردد و حجم ناچيزي سهم بقيه موضوعات مي‌باشد كه بخشي از اين ‏مقالات به مسجد به عنوان نماد هنرهاي ديني نگريسته‌اند بنابراين تلاش شده در اين ‏كتاب از طريق بررسي هنر معماري مساجد به اهميت نقش و جايگاه مساجد در جامعه ‏واقف شويم.‏
بنابراين گزارش مجموعه دوجلدي هنر و معماري مساجد كه با قيمت 155 هزار ريال ‏عرضه مي‌شود حاوي مقالات نويسندگان و مترجمان در زمينه هنر و معماري مساجد با ‏عناويني چون هنر ايران، نگاهي از قرن پنجم تا سده هفتم هجري، معماري مساجد ‏صخره‌اي در ايران، هنر معماري در عصر صفوي، فرمها و نقشهاي نمادين در مساجد ايران، ‏معماري مساجد دوره خوارزمشاهي در خراسان، معماري شهري مسجد در مكتب ‏اصفهان، تاثير شكل معماري مسجد در درك و انتقال معاني و مفاهيم، سيري در ‏نماسازي مساجد در ادوار اسلامي و ... است.‏

P تبلیغات
دانشگاه آزاد اسلامی واحد امارات در رشته کارشناسی ارشد شهرسازی دانشجو می پذیرد
 مسترکلاس تخصصی ژورنالیسم در حوزه شهر و معماری