:: صفحه‌ی اول     :: درباره‌ی ما     :: تماس با ما
جمعه، ۱۲ آذر ۱۴۰۰
:: English Section
P اخبار
مسابقه معماری؛ عينيتي معاصربراي گفتگوي جديد بين انسان و غير انسان

الهام علوی‌زاده
در طراحی محیط پیرامون در جهان معاصر، هیچ چیز نمی تواند صرفا برای انسان طرح ریزی شود. جهت‌گیری كه ما امروزه به طبیعت و پدیده های غیر انسانی نسبت می دهیم، صرفا مربوط به زیبایی مكانهای خاص نیست، بلكه برای ایجاد یك برنامه جدید به طبیعت دگرگونی خاصی داده است.
فضای عمومی تنها یك مكان كه انسانها در آن بصورت تجمعی ازدحام می كنند نیست. آكراپولیس یونان: مكانی كه فوروم جدیدی ایجاد می كند، باعث رویا رویی انسانها و پدیده های غیر انسانی می شود، جایی كه ما همدیگر را می شناسیم و با هم ارتباط برقرار می كنیم، یك فوروم نا متناهی تشكیل یافته از انسانها، سنگها وستونهاوغیره.
از این نقطه نظر، معماری، پذیرای راههای كاملا جدید برای درك ارتباط جدید با محیط پیرامون است. تعریف گونه شناسیهای جدید و مشاهداتی كه دید ما را بازتر می كنند و محیط زیست فیزیكی را در ارتباط و تماس با فرهنگ قرار می دهند، به یك هدف عینی مبدل شده است.از طریق این مشاهدات ارتباط بین انسانها و پدیده های غیر انسانی و مشخصه ارتباطی بین معماری و طراحی محیط پیرامون را در ساخت فضاهای عمومی جدید به عنوان یك تركیب حقیقی درك می كنیم.
«روزی خواهد رسید- شاید خیلی زود- زمانی كه مشخص خواهد شد شهرهای بزرگ ما در حال از دست دادن چه چیزهایی هستند، مكانهای آرام، جادار و بزرگ برای تفكر و آرامش فكری، مكانهایی با گالریهای بزرگ شیشه ای برای روزهای بارانی و آفتابی كه نه خبری از صدای ماشین است و نه اعلامیه های تجاری و...».
بر این اساس موسسه «teedman)» یك مسابقه معماری با عنوان «یك رصدخانه معاصر برای گفتگوی جدید بین انسان و پدیده های غیر انسانی» ترتیب داده است. مكانی كه شخص با استفاده از تكنولوژی و تكنیكهای متفاوت، برای برپایی یك گفتگو با طبیعت كه تجربه خالص دریافت و مشاهده را به سمت دانش هدایت می كند، در تلاش است. این ایده شامل یك تیپو لوژی است كه در آن تكنو لوژی، طبیعت و معماری به منظور تشدید و تقویت گفتگو میان انسان و جهان، دارای ارتباط متقابل هستند، راهی برای ارتباط متقابل سنت عملكرد گرایی- مانند تكنولوژی-با سنت زیبایی گرایی- مانند انعطاف پذیری- كه هر دو زیر شاخه هایی از جریان اصلی مدرنیسم اثبات گرا هستند.
فارغ التحصیلان معماری با حد اقل یك سال سابقه كار می توانند در این رقابت شركت كنند.
پیوند مرتبط:
http://www.steedmancompetition.com

P تبلیغات
دانشگاه آزاد اسلامی واحد امارات در رشته کارشناسی ارشد شهرسازی دانشجو می پذیرد
 مسترکلاس تخصصی ژورنالیسم در حوزه شهر و معماری