:: صفحه‌ی اول     :: درباره‌ی ما     :: تماس با ما
دوشنبه، ۳۰ فروردين ۱۴۰۰
:: English Section
P اخبار
جامعه و فضاهاي عمومي در شماره سوم فصلنامه انديشه ايرانشهر

شماره سوم فصلنامه انديشه ايرانشهرشماره سوم فصلنامه انديشه ايرانشهر به موضوع جامعه و فضاهاي عمومي اختصاص يافته است.
اين شماره به توضيح زمينه‌هاي افول و رشد مجدد فضاهاي عمومي شهري در سال‌هاي اخير و تغيير واكنش‌هاي اجتماعي جاري در آن مي‌پردازد. براي آنكه كنش‌هاي اجتماعي جديد، به ويژه كنش‌هاي جوانان در فضاهاي عمومي، با اتكا به تحولات اجتماعي اين دوره تحليل و بررسي شود از چار چوب مفهومي «حوزه همگاني» و بازانديشي اين مفهوم به مثابه عرصه شكل‌گيري ذهنيت اجتماعي درباره قواعد زيست جمعي استفاده شده است. نكات مهم اين بحث در سخن‌هاي سردبير با عنوان «حوزه همگاني و فضا هاي عمومي در ايران» به تفصيل آمده است. ساير مقالات اين فصلنامه كه رابطه جامعه و فضاهاي عمومي را از منظري گسترده‌تر، از بعد نظري، تاريخي و مصداق‌هاي مشخص آن در زندگي شهري امروز ايران دنبال مي‌كند .عبارتند از:
فضاهاي عمومي و خصوصي شهر (علي مدني پور)، وبلاگستان، شهري در فضاي مجازي ايراني (مسرت امير ابراهيمي)، سير تحول فضاهاي عمومي و خصوصي در آغاز دوره مدرن ايران (كامران صفا منش)، پياده‌رو و كاركردهاي آن (جين جيكوب)، جهاني‌سازي و فضاهاي عمومي (فريبرز رئيس‌دانا)، شهرها و خاطره جمعي (فرهاد خسرو خاور) و فضاهاي عمومي و اقدمات كابينه سيد ضياء.
اين فصلنامه در گروه شهرشناسي دفتر پژوهش‌هاي فرهنگي با مديرمسئولي محمد رضا حائري و سردبيري اعظم خاتم،‌ انتشار يافته است .

P تبلیغات
دانشگاه آزاد اسلامی واحد امارات در رشته کارشناسی ارشد شهرسازی دانشجو می پذیرد
 مسترکلاس تخصصی ژورنالیسم در حوزه شهر و معماری