:: صفحه‌ی اول     :: درباره‌ی ما     :: تماس با ما
دوشنبه، ۲۸ مرداد ۱۳۹۸
:: English Section
P اخبار
درياچه سد زاينده‌رود و طرح راهبردي آن

مهندسين مشاور طرح باغ‌شهر شيدا در اراضي پيرامون درياچه سد زاينده‌رود، طرح راهبردي اين پروژه را كه در محدوده‌‌اي به وسعت 700 هكتار اجرا خواهد شد با توجه به راهكارهاي زيست محيطي، در دهمين جلسه شوراي عالي شهرسازي معماري ايران كه به رياست وزير مسكن و شهرسازي برگزار شد، ارائه كردند و سياست‌هاي كلي و اهداف آن به تصويب رسيد.
طرح اين پروژه در محدوده‌اي به وسعت 700 هكتار با محوريت ارائه برنامه براي حفظ مسايل زيست‌محيطي تهيه شده و توجيهات اقتصادي آن در مرحله اجرا، البته با تاكيد بر مديريت غيردولتي و سرمايه‌گذاري با منابع غيردولتي به شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران ارائه شد.
از ديگر موارد مطرح شده در آخرين جلسه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران، طرح جامع شهرآشتيان واقع در استان مركزي بود كه مقرر شد دبيرخانه شورا نسبت به رفع ابهام درباره جمعيت شهر اقدام كند و البته حريم طرح حداكثر تا 5 برابر حريم قبلي افزايش پيدا كند.
جميعت شهر آشتيان در زمان تهيه طرح 9802 نفر بوده و در افق طرح يعني سال 1392، پيش‌بيني شده اين رقم به 14870 نفر برسد، با توجه به اينكه وسعت شهر آشتيان در زمان تهيه طرح 195هكتار بوده و وسعت پيش‌بيني شده در افق طرح 250 هكتار است. تراكم خالص مسكوني 5/194نفر در هكتار به‌هنگام تهيه طرح و 153 نفر در افق پيشنهادي مدنظر قرار گرفته است.

P تبلیغات
دانشگاه آزاد اسلامی واحد امارات در رشته کارشناسی ارشد شهرسازی دانشجو می پذیرد
 مسترکلاس تخصصی ژورنالیسم در حوزه شهر و معماری