:: صفحه‌ی اول     :: درباره‌ی ما     :: تماس با ما
دوشنبه، ۲۸ مرداد ۱۳۹۸
:: English Section
P اخبار
مسابقه طراحی یادمان ورودی شهر قم

ورودی اصلی شهر قم و فضای اطراف آنبه منظور ارتقاء کیفیت محیطی ورودی اصلی شهر قم وهمچنین تقویت هویت شهر، مسابقه‌ای تحت عنوان «طراحی یادمان ورودی اصلی شهر قم و فضای اطراف آن» از سوی شهرداری قم برگزار می‌گردد. متخصصین حقیقی و حقوقی در زمینه‌های معماری طراحی شهری و مجسمه سازی می‌توانند حداکثر تا تاریخ 17/3/84 طرح‌های خود را به دفتر مسابقه واقع در جهاددانشگاهی دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران تحویل نمایند.
برای دریافت مدارک مسابقه به نشانی اینترنتی http://farakhan.jahat.ir مراجعه کنید.

P تبلیغات
دانشگاه آزاد اسلامی واحد امارات در رشته کارشناسی ارشد شهرسازی دانشجو می پذیرد
 مسترکلاس تخصصی ژورنالیسم در حوزه شهر و معماری