:: صفحه‌ی اول     :: درباره‌ی ما     :: تماس با ما
دوشنبه، ۳۰ فروردين ۱۴۰۰
:: English Section
P اخبار
ساختمان و كامپيوتر شماره 6

ساختمان و كامپيوتر شماره 6شماره ششم ماهنامه اطلا ع رساني، آموزشي، پژوهشي و خبري ساختمان و كامپيوتر كه به مدير مسوولي حميدرضا فريدوني چاپ مي شود، مجموعه اي از مقالا ت، اخبار و گفت وگوهايي را در زمينه معماري، عمران، شهرسازي و... در بر دارد. نكته جالب توجه در اين ماهنامه كه تنها 6 شماره از آن چاپ شده است، روندي از توسعه و پيشرفت در زبان بياني و تصويري اين نشريه است كه تحول حاصل از آن در هر شماره نسبت به شماره هاي قبل مشهود است.
در اين شماره مي خوانيم: معماران و طرح هاي صنعتي ( سوسن يزداني)، يك آينده قابل تغيير...( !نگاهي به ساختمان تالا ر بيوتكنولوژي دانشگاه كاليفرنيا)، تقويت لرزهاي ساختمان هاي غيرمسلح، پروژه سيستم مديريت ساختمان فرودگاه بين المللي امام خميني(ره) ايران، مزاياي سيستم مديريت ساختمان، آئين نامه 33 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان گامي نو در جهت بهبود ايمني ساختمان ها، ساختمان مهم براي همگان، بازي فن آورانه سطوح پيوسته، چهارمين دوره جايزه بزرگ معمار، عمران و معدن، يك عمر فعاليت ( گفت وگو با مهندس ابوالقاسم محبعلي)، آنگاه كه خشت زر مي شود و...

P تبلیغات
دانشگاه آزاد اسلامی واحد امارات در رشته کارشناسی ارشد شهرسازی دانشجو می پذیرد
 مسترکلاس تخصصی ژورنالیسم در حوزه شهر و معماری