P اخبار
موزه ریاست جمهوری رفسنجان

اولین موزه رییس جمهوری طراحی شده در ایران تعامل معماری متعالی و معرف افتخارات ملی با توجه به نقش بزرگان و نقش آفرینان معاصر در بیشتر كشور های جهان به صورت مراكزی فرهنگی و عام المنفعه، سابقه ای قابل توجه دارد؛ مركز فرهنگی ژرژ پمپیدو در فرانسه، مركز نهرو در بمبئی و موزه های ریاست جمهوری در كشورهای مختلف از این دسته اند. این مراكز گذشته از ایفای نقش در پژوهش های اجتماعی و سیاسی و فرهنگی و...، نماینده كاركرد اجتماعی و تاثیر گذار معماری به مثابه یك عامل موثر اجتماعی است.
ایرانسرای هاشمی در رفسنجان با پیشنهاد عده‌ای از گردانندگان دانشگاه های معتبر ایران شكل گرفته، حاصل تلفیق اندیشه ای ملی در معماری توام با رویكرد مردمی در تفكر سیاسی - اجتماعی كشور است؛ نخستین ایرانسرای كشور در مجاورت مهمترین بوستان شهر قطب آباد با زیربنایی بالغ بر ده هزار متر مربع، تبلور یك اثر اصیل و ماندگار در عرصه معماری ایران است.
شهوند یوسفی زاده نام مجموعه: فرهنگی ،ورزشی و خدماتی رفسنجان
نام پروژه: اولین ایرانسرای کشور
عملکرد:اولین موزه رییس جمهوری طراحی شده در ایران به همراه کتابخانه ،مرکز اسناد و پزوهش، نمایشگاه، سالن نمایش سرپوشیده و روباز، رستوران و اداری.
طراح: شهوند یوسفی زاده
مشاور: مهندسان مشاور آرشیکام