:: صفحه‌ی اول     :: درباره‌ی ما     :: تماس با ما
سه شنبه، ۱۳ خرداد ۱۳۹۹
:: English Section
P اخبار
مقالات ارائه شده از ايران در كنگره معماری UIA

از میان 502 مقاله ارسال شده كه به صورت تحقیق، پروژه، پوستر، و نمایش بوسیله پروژكتور ارائه خواهند گردید، مقالات ذیل با عناوین فارسی خود در میان فهرست ارائه كنندگان مشهود است:

1- امیر ابراهیم و رضا پیروزفر- در بخش معماری: پایتخت، عنوان مقاله:
50-Tehran: Formation of a 200 Year-Old Capital, A Critical Way-Finding to Cope with the Existing Problems

2- بیژن شافعی- در بخش TIMESCAPES OF CITIES: PAST, PRESENT, FUTURE، عنوان مقاله:
99- Tehran, the capital of Iran, a passionate origin, a sickened face

3- نگین مینایی -در بخش معماری، شهر و بازار، عنوان مقاله:
193-Regeneration of Old Urban Spaces as Bazar in the Case Study of LondonText

4- رامین متین -در بخش URBAN ENGINEERING, PLANNING AND MANAGEMENT، عنوان مقاله:
310-WALKERS, Ramin Matin ,Oguz Kaynak

5- فرزانه هدفی- در بخش معماری، شهر و بازار، عنوان مقاله:
339-Architecture and grand bazaar of city "Tabriz"

6- ایمان رئیسی- در بخش معماری: پایتخت، عنوان مقاله:
447-The Image of Today Tehran Architecture

7- حسین فهیمی زاده -در بخش CONSERVATION AND RENEWAL OF CITIES، عنوان مقاله:
462-Socio-spatial Planning a new aproach towards sustainabel redevelopment of histocical city cores in developing contries

8- حسین فلاح -در بخش CONSERVATION AND RENEWAL OF CITIES، عنوان مقاله:
468-A Research on the Recognition of the Features and the Know-how in Revitalization of the Historical Urban Fabrics of Today’s Cities

9- نسیم ایران منش- در بخش CITIES "GRAND BAZAAR OF ARCHITECTURES"، عنوان مقاله:
527-Visual – spatial quality of contemporary housing in Iran

10- فراز سلیمانی- در بخش معماری، شهر و بازار، عنوان مقالات:
713-A New Interpretation of Architecture and Urbanization with the basis of Vitruvius Pyramid
714- Is sustainability a luxury and prestigious goods in this Bazzar?

11- مهدی ثابت -در بخش معماری، شهر و بازار، عنوان مقاله:
820-Kabul Bazaar – An Urban Catalyst for Neighborhood Reconstruction

12- مهری محبی -در بخش CITIES "GRAND BAZAAR OF ARCHITECTURES"، عنوان مقاله:
821- Architecture of the cities with considerable religious values (Case-study, The old context of Loft Port, Qeshm Island, Persian Gulf

13- محمد ایران منش- در بخش CITIES "GRAND BAZAAR OF ARCHITECTURES"، عنوان مقاله:
883- ORDER/DISORDER: A HARMONIC APPROACH TO ARCHITECTURE/ CITY

P تبلیغات
دانشگاه آزاد اسلامی واحد امارات در رشته کارشناسی ارشد شهرسازی دانشجو می پذیرد
 مسترکلاس تخصصی ژورنالیسم در حوزه شهر و معماری